12 egenskaper din braskamin ska ha

12 GODA EGENSKAPER BRASKAMINEN SKA HA

LUCKA AV GJUTJÄRN
För att motstå påfrestningarna som uppstår i braskaminen i samband med de stora temperatursvängningarna kaminluckan utsätts för, ska den vara tillverkad av formbeständigt gjutjärn. Detta minimerar risken för att luckan till braskaminnen blir otät, vilket i sin tur kan resultera i att kaminen brinner sämre och att glaset blir sotigt. Alla luckor i Contura 400-, Contura 500- och Contura 600-serien är tillverkade av gjutjärn.

EFFEKTIVAST I TEST
Braskaminen Contura 550 blev utsedd till effektivaste kamin i Råd & Röns stora braskamintest nr 9, 2003. Braskaminen Contura 550 hade högst verkningsgrad med hela 81% och hade även bra verkningsgrad på låg effekt- (79%). Alla kaminer i Contura 500-serien är uppbyggda på denna testvinnande brännkammare. Contura 400-serien (80 % verkningsgrad) och Contura 600-serien (80% verkningsgrad), som också är mycket effektiva kaminserier, deltog inte i Råd & Röns test.

SVENSKTILLVERKAD
Contura braskaminer är svenska kvalitetsprodukter som är utvecklad och tillverkad på NIBE Brasvärmes egen fabrik i småländska Markaryd. Detta ger dig som köpare- kvalitet, trygghet och god service i framtiden. Samtliga Conturas braskaminer levereras med 5 års garanti

LUFTSPOLADE GLASYTOR
Genom att förbränningsluften i braskaminerna förvärms och tillförs via luftspolning av glasytornas insida minimeras risken för sotbeläggning på glasen. Vilket i sin tur borgar för att elden alltid är synlig i rummet.

KRAFTFULL KONVEKTION
Alla Contura braskaminer är utrustade med ett effektivt konvektionssystem vilket gör att full värmeffekt fås från kaminens varmluftsutsläpp bara några minuter efter det att brasan tänts.

SVANENMÄRKT
Contura är certifierat enligt SIS Miljömärkning ABs kvalitetsmärke – Svanen. För att klara
Svanencertifiering testas kaminerna och de måste klara mycket hårda kvalitets- och funktionskrav.
Våra braskaminer har t ex mycket låga utsläpp av hälso- och miljöfarliga gaser och partiklar.

P-MÄRKT
Contura är certifierat enligt Sveriges Provnings- och Forsknings-instituts eget kvalitetsmärke – P-märket. Contura-kaminer klarar därför krav som är mycket stränga beträffande effektivitet, säkerhet och låga utsläppsmängder.

ENKEL HANTERING
Samtliga Contura-kaminer är utrustade med ett reglage för exakt effektreglering, vilket tillåter en enkel och precis styrning av förbränningen. Reglage för lucka, roster och asklåda är också lättåtkomliga på våra braskaminer.

ANPASSAD TILL PREMODUL SKORSTEN
Contura-seriernas kaminer är anpassade till Premodul skorstenssystem. Systemet passar de flesta hustyper och är konstruerat för att ge maximal säkerhet. Även Premodul är P-märkt.

FLEXIBEL
Contura-seriernas braskaminer finns i oräkneliga varianter och modeller. Beroende av modell kan höjd, färg och olika toppar väljas för att få en individuellt anpassad kamin.

FLÄKT
Många av Contura-seriernas braskaminer kan, beroende på kaminserie, utrustas med fläkt. Med en fläkt monterad sprider sig värmen snabbt och effektivt från rum till rum. Den är termostatstyrd och startar automatiskt.

MÅNGA TILLBEHÖR
Contura-seriernas braskaminer kan, beroende på kaminserie, utrustas med många praktiska tillbehör såsom uteluftsanslutning, fläkt, bakugn, värmehylla, utdragslåda, eldstadsplan i plåt eller- glas och till och med en vridplatta, som gör det möjligt att vrida kaminen under eldning.