Polton ominaisuudet

Polttopuun ominaisuudet

Koostumus

Kuivassa polttopuussa on tuhkaa 0,4-1,2%, jäännöshiiltä 11,4-15,6%, haihtuvia aineita 84-88% ja vettä 15-25%.

polttopuu

Lämpöarvo ja tiheys


Puun lämpöarvo kertoo, kuinka tehokkaasti poltettava puu lämmittää. Lämpöarvoon vaikuttaa poltettavan puun kosteus. Mitä kuivempaa puuta, sitä suurempi lämpöarvo. Kotimaisten puulajien ominaisuuksissa ei ole suurta eroa toisiinsa nähden kun verrataan lämpöarvoa painoyksikköä kohden (kWh/kg). Puun tiheys (kg/m3) vaikuttaa siihen paljonko energiaa on tilavuusyksikköä kohden (kWh/i-m3, kWh/p-m3). Koska koivun puuaines on tiheämpää kuin esimerkiksi männyn tai kuusen, on sen lämpöarvo tilavuusyksikköä kohden vastaavasti suurempi.

 

Taulukko. Kuivan polttopuun (kosteus 20 %) lämpöarvo, irto- ja pinokuutiometripaino ja energiasisältö puulajeittain.

 

Puulaji

Lämpöarvo

kWh/kg

Paino

kg/p-m3

Paino

kg/i-m3

Energiasisältö

kWh/p-m3

Energiasisältö

kWh/i-m3

Koivu 4,15 410 243 1700 1010
Mänty 4,15 328 195 1360 810
Kuusi 4,10 322 193 1320 790
Leppä 4,05 304 183 1230 740
Haapa 4,00 333 198 1330 790

 

Lue koko raportti tässä