Kontakt

TEL: 06 4177455 - Gsm: 050-5255945 - patrik@dingmans.fi 

Öppethållningstider måndag - fredag 09 - 17

Bölevägen 1 SMEDSBY